De stichting

De stichting stelt zich ten doel om kunst in te zetten om de leefbaarheid in de stad te vergroten (social improvement). De basisgedachte achter alle projecten van de stichting is het inzetten van kunst als bouwsteen om sociale verbeteringen aan te moedigen. Dat kan zijn op tal van gebieden, zoals leefomgeving, arbeid, of onderwijs. Ze initieert kunstprojecten en voert ze ook uit. De stichting wil o.a. concrete invulling geven aan de Participatiewet door onverwachte en niet voor de hand liggende samenhang te vinden en die te stimuleren. De stichting wil per project losse samenwerkingsverbanden aangaan tussen kunstenaars, ambachtslieden, ondernemers, ambtenaren, buurtbewoners en aanverwanten.

 

De uitgangspunten van de stichting op een rijtje:
– Kunst kan een rol van betekenis spelen in de ontwikkeling van lokale identiteit, leef baarheid en stedelijke ontwikkeling. Mensen willen graag wonen in een stad waarin aandacht wordt besteed aan de openbare ruimte, waar hun woon- en werkomgeving inspirerend en veilig is. Waar ze zich betrokken kunnen voelen bij wat er gebeurt.
– De rol van kunst en cultuur is gezichtsbepalend voor de toekomst van een stad.
– Wat heeft kunst te bieden?

  • Het zijn de kunstenaars, vormgevers en architecten die door hun sporen achter te laten, door de jaren heen, onze leefomgeving bepalen. Door hun beelden, vormen, gebouwen en verhalen leren we onze eigen geschiedenis kennen en leren we over de ontwikkeling van onze cultuur.
  • Wat een kunstenaar maakt is altijd nieuw. Kunstenaarschap biedt mensen vrije ruimte; om wat verborgen is zichtbaar te maken, om te laten zien hoe het ook kan. Daarmee schept kunst nieuwe perspectieven en ontwikkelingsmogelijkheden voor de samenleving.
  • Kunst brengt mensen samen. Het nodigt hen uit om samen iets te beleven, iets te maken, iets mee te maken. Kunst is daarom bij uitstek een bouwsteen voor samenhang.
    (bron: 1992, agenda voor gemeentelijk cultuurbeleid, Utrecht)

 

Projecten komen mede tot stand door de inzet van vrijwilligers.
Voor ‘hanzebankje voor de buren’ kunnen we nog hulp gebruiken. Je kunt ons mailen.

 

Wie zijn wij

De mensen in ons stichtingsbestuur komen vanuit de beeldende kunst, het onderwijs(management), sociaal-maatschappelijk werk en het zelfstandig ondernemerschap. Gezamenlijk stemmen wij projecten af op haalbaarheid en behoefte.

 

Even voorstellen

Voorzitter, Jacco van Dijk:  JJVideoproductions, zelfstandig cameraman (Zwolle)

Penningmeester, Ton Schräder: beeldend kunstenaar bouwkundige, initiatiefnemer buurtatelier (Elst, gld)

Secretaris, Jessica Borst: Master TheaterFilm&Televisiewetenschappen, cabaretregisseur en docent (Kampen)

lid, Lydia Pieters: voorheen docent Beeldende vakken, nu projectleider op het VSO, duurzame arbeid en ESF Laatstgenoemde is tevens toezichthouder. (Olst)

Bestuursleden voeren hun werk onbezoldigd uit, er worden geen vergoedingen gegeven.

Directeur Stichting ARTicipatie, Peter Schräder

 

Ons beleidsplan vindt U hier

 

 

Adviseurs

Nathalie van der Hak, Delft, teamleider wijk-en stadsprojecten VAK, directeur Stichting DelftsPeil

Paul Redeker, Utrecht, beeldend kunstenaar en webdesign, initiatiefnemer ijsclub Siberia

Matt Childs

 

 

 

Partners

Stichting We the People,  is een initiatief om de leefomgeving te verbeteren door landelijke bankjesdagen te organiseren; Stichting ARTicipatie is de ambassadeur in Kampen.

Philadelpia, Het klussenteam van philadelpija zorg produceert de Hanzebankjes

Egbert Jan Boerma, meubelmaker

 

Mede mogelijk gemaakt door:

Cultuurfonds Kampen
Heropeningsfonds
RABO innovatiefonds
Fundatie van den Santheuvel, Sobbe
Houtburcht Kampen
Particuliere donaties
Notaris Herweyer

CSS fonds

 

 

 

Stichting ARTicipatie
Broekgeuterweg 1
8263AV
Kampen

Kamer van Koophandel: 65781430
RSIN: 856257096
IBAN: NL88SNSB0935356479