beleidsplan

Beleidsplan stichting articipatie voor de periode van 2018-2021

 

Visie
We denken dat kunst de leefomgeving kan verbeteren.
De uitwisseling tussen de kunstenaar, de ambachtelijke werkplaatsen waar de kunst gemaakt wordt en de plek waar het terecht komt zijn belangrijke onderdelen van een kunstproject. Projecten worden geselecteerd op zo’n manier dat al deze onderdelen duidelijk in beeld komen.

Missie
Door zelf kunstprojecten te initiëren en de uitvoering van het kunstproject te ondersteunen willen we een garantie geven dat de projecten ook succesvol zijn. We willen meer op zoek gaan naar kunstenaars die eigen projecten onder de vleugels van stichting articipatie gaan uitvoeren.

Ambities
Komende 3 jaar willen we het eerste kunstproject nog meer ondersteunen en zorgen dat het goed wordt uitgevoerd. We willen op zoek naar nieuwe projecten en de daarbij horende kunstenaars en werkplaatsen voor die projecten promoten. Stichting articipatie zou een opdrachtgever kunnen worden om kunstprojecten in de stad uit te voeren.

Money:
– Werven van donateurs om gelden ter beschikking te krijgen om eigen kunstprojecten uit te (laten) voeren.
-Kunstenaars helpen met projectplannen en met het aanvragen van subsidies voor de kunstprojecten die door de stichting worden begeleid.

Strategie
Leden van het bestuur willen actief deelnemen aan netwerkbijeenkomsten om de stichting en haar werk onder de aandacht te brengen.

 

Project ‘hanzebankje voor de buren’.
Het eerste kunstproject heeft een grote impakt. Dit komt doordat er in de media voldoende aandacht is geweest en vele groepen mensen heeft kunnen bereiken. De speciaal ontworpen zitbanken vallen in de smaak, ze zitten lekker, ze vallen op door het design en zijn een verrijking van het straatbeeld.